Een correct beheer van uw hoogspanningscabine? Electro 80 doet het voor jou!

Als eigenaar van een hoogspanningscabine ben je verplicht deze te beheren als een goede huisvader. Een correct beheer bestaat uit de volgende 4 pijlers : regelmatig onderhoud, 3 maandelijks bezoek, jaarlijkse periodieke keuring, relaistesten (indien aanwezig). Deze worden hieronder verder toegelicht.

Via het formulier onderaan deze pagina kan u de offerteaanvraag opstarten.  Met onze expertise zorgen wij voor een offerte die voldoet aan de noden van uw cabine, conform de huidige wet- en regelgeving.

Onderhoud

 • Artikel 268 van het AREI stelt dat iedere eigenaar of beheerder van een hoogspanningscabine verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan. De periodiciteit wordt hierin niet nader bepaald, maar is afhankelijk van verschillende factoren (leeftijd, type installatie, omgevingsfactoren, verzekering). Hierin kan Electro 80 u adviseren.
 • Een goed onderhouden cabine gaat langer mee, waardoor je hoge kosten van een onverwachte onderbreking beperkt.
 • We reinigen de hoogspanningscabine én testen alle onderdelen. We maken de cabine stofvrij, testen alle toestellen en kijken de volledige werking na. Tijdens het onderhoud kunnen wij eveneens herstellings- of aanpassingswerken uitvoeren.
 • Het onderhoud gebeurt steeds spanningsloos. Overdag, ’s avonds of in het weekend? Wij plannen het onderhoud op een moment dat jou het beste uitkomt.
 • Keuze tussen een éénmalig onderhoud of een onderhoudscontract. Bij de keuze voor een onderhoudscontract, zullen wij u een aanbeveling doen betreffende de periodiciteit van het onderhoud. 
 • Kiezen voor een onderhoudscontract? Steeds in orde met de meest recente wet- en regelgeving, betere en snellere ondersteuning  bij problemen, administratieve ontzorging en een korting op de onderhoudsprijs.
 • Na het onderhoud ontvangt u hiervan een digitaal verslag.

3 maandelijks bezoek

 • Artikel 267 van het AREI stelt dat elke cabine iedere 3 maanden moet worden bezocht door een bevoegd technieker. De waarnemingen worden in een register bijgehouden.
 • Onze servicetechnieker brengt om de 3 maanden een bezoek aan uw cabine. U wordt op voorhand verwittigd van  datum en tijdstip van het bezoek.
 • Aangezien dit een visuele inspectie is, wordt de spanning niet onderbroken.
 • Voor het 3 maandelijks bezoek werken we met een jaarlijkse forfaitaire bijdrage per cabine. Deze daalt indien er meerdere cabines op de zelfde locatie staan.
 • Het driemaandelijks bezoek kan alleen gecombineerd worden met de keuze voor een onderhoudscontract.
 • Na het bezoek ontvangt u hiervan een digitaal verslag.

Jaarlijkse periodieke keuring

 • Volgens Artikel 272 van het AREI dient elke hoogspanningscabine ieder jaar onderwerp te zijn van een visuele inspectie (geen spanningsonderbreking), uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme.
 • Electro 80 organiseert dit voor u in samenwerking met een erkend keuringsorganisme. Op die manier zijn wij steeds op de hoogte van de staat van uw cabine en kunnen wij u sneller verder helpen.
 • Indien u ons geen keuringsverslag kan bezorgen of het keuringsverslag te oud is, zullen wij steeds een keuring laten uitvoeren voor de onderhoudswerken. Op die manier zijn wij op de hoogte van de gebreken van de cabine en kunnen we het nodige doen tijdens het onderhoud.
 • De jaarlijkse keuring kan alleen gecombineerd worden met de keuze voor een onderhoudscontract.
 • Na de keuring ontvangt u hiervan een digitaal verslag.

Relaistesten

 • Verzekeraars en netbeheerders leggen een aantal bijkomende controles op om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen.
 • Wanneer er in de hoogspanningscabine een hoogspanningsautomaat met beveiligingsrelais aanwezig is, dient deze op regelmatige basis gecontroleerd te worden. 
 • Aangezien de meeste verzekeringspolissen eisen deze testen tweejaarlijks uit te voeren, volgen wij de tweejaarlijkse periodiciteit.
 • Electro 80 organiseert deze testen voor u in samenwerking met een erkend keuringsorganisme.
 • Aangezien deze testen spanningsloos moeten gebeuren, voeren wij dit steeds uit tijdens het onderhoud van uw cabine.
 • Na de testen ontvangt u hiervan een digitaal verslag.

Wachtdienst

Een storing op het net? Een kabel geraakt tijdens het uitvoeren van graafwerken?
Materiaal dat het begeeft?

Bij Electro80 kan u steeds gebruik maken van een 24/24 en 7/7 wachtdienst. Onze wachtcentrale is op ieder moment beschikbaar om u zo snel mogelijk verder te helpen. Wanneer de situatie het vereist sturen wij een technieker ter plaatse om het probleem op te lossen. Bij de keuze voor een wachtcontract (jaarlijkse forfaitaire bijdrage) behandelen wij uw aanvraag onmiddellijk en liggen de interventiekosten een stuk lager.

Vraag je offerte aan

NL - Offerte aanvraag | Service Hoogspanningsinstallatie
Adres van de hoogspanningscabine
Adres van de hoogspanningscabine

Maximum file size: 250MB